Vital Way GratsiyaVital Way Gratsiya

Sire: 
TISSOT DU CHAMPAGNE
Dam: 
BUSHER PLJUS BATTERFLY