Dea Ventura Vital WayDea Ventura Vital Way

patella 0/0 and eyes ok, heart ok

Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ, CACIB,  Чемпион НКП, Гранд Чемпион России

Ch Svetal Zhermon Eten Ch Corleon La Ferme De Marlene Armani De La Parure
Xena de la Parure
Ch Svetal Valeri Edel Ch Alain De La Parure
Ch Svetal Eflorence Cherry
Ch Vital Way Brune Brulante Ch. Bannan De Elka Gyvybes Zyme IntCh. Daulokke's Luffee
Ch.  Riola De Elka Gyvybes Zyme
IntCh. Viviata De Elka Gyvybes Zyme Ch. JEGOMOŠČ JAPA 100 POCIECH
Mia Is Grycios
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Vital Way Kennel
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way
Dea Ventura Vital Way